Šopa gallery Košice

„Viete, že zomriete?“. Tématem výstavy je smrt, se kterou naše společnost nedokáže naložit a vytěsňuje ji ze života. První část výstavy tvoří šest projektů a realizací smutečních síní a hřbitovů z České republiky. O prohloubení vztahu ke smrti pomocí rituálu se snaží umělecká instalace, která tvoří druhou část výstavy. Interaktivní Memento mori. Autoři výstavy vyzívají širokou veřejnost, aby razítkami na stěnu galerie otiskli své jméno a přihlásili se tak k vlastní smrtelnosti. Vzhledem nízkému rozpočtu na výstavu byla použita minimalistickou formu prezentace, vytištěné plakáty, razítka, hřebíky…

napsal Jan Freiberg, kurátor výstavy Galerie Na shledanou

autoři výstavy: Jan Freiberg, Jan Alex Řezáč a František Košař

realizace: 2016

foto: Tatiana Takáčová