Obecní bytovka Těně

Malá obec v Brdech nemá stavební pozemky pro mladé rodiny, které by chtěly v obci  zůstat. Nabízí se možnost pro ně postavit obecní bytový dům, kde by žily poklidný život mezi Plzní a Prahou.  Nový „pavlačák“ v centru obce obsahuje šest bytů jejichž velikost lze variabilně měnit a pružně tak reagovat na změny, které běžný život přináší.

spolupráce: Walbert Schmirler

studie: 2018