Dům v ovocném sadu

Ovocný sad se starými stromy je jako venkovní galerie přírodních skulptur. Stromy se stávají sochami, které chráníme a novou hmotu domu navrhujeme citlivě mezi ně. Vzájemná propojenost mezi interiérem a exteriérem umocňuje celkové souznění mezi člověkem a přírodou, kam se přirozeně uchylujeme před hektickým velkoměstem.

spolupráce: Kamila Vystrčilová, vizualizace Filip Bernard

studie: 2017