Zámecké vinařství Třebívlice

Litoměřická vinařská oblast není sice tak oblíbenou destinací, ale i zde dozrávají kvalitní hrozny. Krásné zadání, fascinující krajina vyhaslých sopek a historické vinice, o které pečovala místní hraběnka Ulrika von Lewetzov. Inspirujeme se místní lidovou architekturou, kterou pro nás symbolizuje podlouhlý objekt stodoly zastřešený sedlovou střechou. Tento archetyp dále rozvíjíme a doplňujeme o současné detaily.

Do chráněné krajinné oblasti Českého Středohoří podél komunikace do Třebívlic navrhujeme dva provozně samostatné objekty. Objekt s garážemi a sklady slouží jako zázemí vinohradů. Ve víceúčelovém objektu se naopak víno zpracovává, zraje, skladuje a zároveň konzumuje. Dispoziční řešení umožňuje návštěvníkům si projít komentovanou prohlídku výroby vína. Prosklené průhledy z restaurace do sklepů, kde dozrává víno v barriqueových sudech, výhledy na dominantu v krajině hrad Házmburk, umocňují celkový zážitek místa, který navíc podtrhuje vytříbená gastronomie a kvalitní víno.

Náš první velký projekt a taktéž první trpká zkušenost. V průběhu realizace jsme bohužel rozestavěný projekt opustili. Realizovaná stavba s esencí historizujících motivů nemá již s naším návrhem nic společného. I přes tuto skutečnost jsme se na víno nezanevřeli a máme ho rádi čím dál více.

spolupráce: Eva Chroustovská

studie: 2007, realizace 2008 – 2013