Městská knihovna Česká Lípa

Nepravidelnou parcelu s vrstevnatou historickou zástavbou jsme se rozhodli doplnit jednoduchou, pravoúhlou formou a stabilizovat tak těžko čitelné okolí, plné proluk a nedokončených bloků.  Oživujeme tuto část města a jeho parter, do kterého přinášíme pozitivní energii. Figura knihovny se svým objemem opírá o hmotu chrámu, baziliky Všech svatých a přilehlého kláštera a je jím jakýmsi protipólem ve struktuře města. Tak jako kdysi byly kláštery centrem vzdělanosti je i dnes knihovna svým způsobem taktéž „chrámem vědění“ a dvorana evokuje klášterní dispozici. Nové hmoty vycházejí z archetypální formy domu se sedlovou střechou a stejně tak jako použité materiály / omítnutá fasáda, dřevěná okna, skládaná střešní krytina/ mají tradiční podobu a nepůsobí proto v okolním kontextu nepatřičně.

spolupráce: Pavel Samek, Walbert Schmirler a Bohdana Stoklasová

studie: 2018