Rodinný dům Veltrusy

03

Nevelký pozemek mezi chemičkou a zámkem se ve své spodní části nachází v záplavovém území. Hmota domu reaguje na tuto skutečnost a proto nad touto částí pozemku levituje. Na úrovni vyšší je pak umístěna standardně na základové desce. Do ulice se dům uzavírá, naopak dovnitř pozemku směrem na jih otevírá. Ústřední motiv zahrady představuje stará litinová pumpa žluté barvy.

02

01

název: Rodinný dům Veltrusy

spolupráce: Kamila Vystrčilová

studie: 2017

© modulora