Hovorčovice

01

Pozemek, který diagonálně protíná místní potok měl několik omezení. Především ochranné pásmo potoka snižovalo jeho zastavitelnou plochu. Do vymezeného území jsme navrhli dům jehož hmotu tvoří dvoupodlažní kvádr zastřešený sedlovou střechou bez přesahu, ze kterého vybíhají dva tubusy. Ten delší orientovaný do ulice obsahuje garáž, kratší směřující do zahrady naopak obytný prostor spojený s jídelnou a kuchyní. Zdravý životní styl investorů a zalíbení v přírodních materiálech byly rozhodující faktory pro výběr technologie stavby. Proto byla zvolena dřevostavba s difuzně otevřenou skladbou DIFUTECH od společnosti Atrium s.r.o. Čtyřčlenná rodina se během navrhování studie rozrostla o dalšího člena, holčičku.

02

03

04

název: Dům v Hovorčovicích

spolupráce: Jan Krtička

studie: 2015

© modulora