Hasičská stanice HS 9 Praha

05

Smíchov, kdysi nejdynamičtější průmyslové předměstí Prahy, ztratil během pár let svoji industriální tvář. Průmysl nahradila komerce, dělníky zase krásní lidé v oblecích s kravatami. Mezi železniční most na Výtoni a Císařskou louku navrhujeme nový objekt, dům pro záchranáře. Objekt hasičské stanice je současně „fabrikou“ a bytovým domem. Tyto dvě funkce jsou jasně odděleny, ale přímo spojeny vertikální komunikací, skluzy a schodišti, umožňující co nejrychlejší zásah. Přízemí je fabrikou, patro obytným domem. Přes tyto prostory prochází vertikální zužující se hmota komínového prostoru pro sport a trénink. Hlavní priorita stanice je zásah hasičů na řece Vltavě s doplňkovou funkcí pozemní zásah na Strakonické silnici, významné dopravní tepně.

06

01

02

04

07

Plechová stuha  vynořující se  z vody obaluje dům, vybíhá v podobě ramene nad vodní hladinu a zpátky se ztrácí pod hladinou. Betonová platforma kontrastuje s asfaltovým povrchem silnice, zřetelně vymezuje pozemek, ovíjí plechový dům a rampou se ponořuje zpět do Vltavy. Pohledy na dům z vody se neustále mění podle výšky hladiny. Hasičské lodě připlouvají a odplouvají, plováky mění svoji polohu, garážová vrata se vyklápějí, špinavá voda z Vltavy smáčí stěnu domu.

Dům není statický, mění se a stárne...

název: Hasičská stanice na Vltavě

lokalita: Smíchov, Praha

studie: 2005 

© modulora