Dům v ovocném sadu

01

Sad se starými ovocnými stromy je jako venkovní galerie přírodních skulptur. Stromy se stávají sochami, které chráníme a novou hmotu domu navrhujeme citlivě mezi ně. Vzájemná propojenost mezi interiérm a exteriérem umocňuje celkové souznění mezi člověkem a přírodou, kam se přirozeně uchylujeme před hektickým velkoměstem.

00

02

03

název: Dům v ovocném sadu

spolupráce: Kamila Vystrčilová, vizualizace Filip Bernard

studie: 2017

© modulora