2 x levný dům ATRIUM

01

Hledáme odpověď na otázku jak má vypadat "levný dům" pro čtyřčlennou rodinu a jaká je jeho reálná pořizovací hodnota. Návrh představuje racionální dispoziční řešení s minimalizací chodeb a nebytových prostor, optimálními velikostmi a proporcemi obytných místností. Dva typy domů představují dvě dispoziční řešení, která navíc umožňují případnou variabilitu přízemí. Forma se umí přizpůsobit dle platných regulativů v území. Domy mohou být zastřešeny pultovou, sedlovou i plochou střechou. Cena obou typů kolem 2.000.000,- kč je reálná, dům za milion neexistuje.

02

03

04

 

název: 2 x levný dům Atrium

spolupráce: Kristýna Kredbová

studie: 2012 

 

© modulora