Nízkoprahové centrum Strakonice

Nízkoprahové centrum představuje novou typologie, alternativu k Domu dětí a mládeže. Dům, který by se měl svoji formou odlišovat od přísné, uniformní architektury objektů základních a středních škol, které navštěvují uživatelé tohoto domu.

Dům pro trávení volného času nabízí zvolenou formou plechové stuhy alternativu i v architektuře. Objekt se stane novým „magnetem“ v území, který bude přitahovat teenagery nejenom od skate areálu, ale v podstatě z celého města. Koncept návrhu vychází z motivu přízemního objektu, pavilonu, který je do území nenásilně položen, neskrývá před svým okolím svůj vnitřní obsah, ale podél západní fasády je co nejvíce transparentní, otevřený. Vizuální kontakt mezi interiérem a exteriérem a naopak je pro návrh zásadní.

studie: 2009, projekt pro výběr dodavatele 2010