Kontakt

Ing. arch. Jan Alex Řezáč
autorizovaný architekt ČKA 04 551

Ing. arch. Eva Řezáčová

Palác Chicago
Národní 58/32
110 00 Praha 1

IČ: 87096358

+420 774 548 466

modulora@modulora.cz